Allmänt

Byggherrarna Sverige AB, organisationsnummer 556093-6071, vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Byggherrarna har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

Personuppgiftsansvarig

Byggherrarna är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som utförs av eller på uppdrag av Byggherrarna. Byggherrarna har i uppdrag från Energimyndigheten att, som huvudman, ansvara för att administrera nätverken BeBo, Belok och Sveby. Byggherrarna har även som uppdrag att administrera det regionala nätverket Byggherregruppen i Göteborg samt föreningen Rättvist byggande.

När samlar vi in personuppgifter och vilka uppgifter samlar vi in?

  • Personuppgifter (namn, befattning och mejl) som lämnas i samband med prenumerationer av våra mejlbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter.
  • Personuppgifter (namn, befattning, mejl, födoämnesallergier och faktureringsadress) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar, konferenser och informationsmöten sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av kursmaterial och utvärderingsenkäter. Detta gäller både för Byggherrarnas egna kurser och för de kurser där Byggherrarna är medarrangör samt nätverken BeBo, Belok och Sveby och Byggherregruppen i Göteborg. Eftersom vi tar betalt för vissa kurser och konferenser sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.
  • Personuppgifter (namn, befattning, mejl och faktureringsadress) som lämnas i samband med beställning utav litteratur, sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.
  • Personuppgifter (namn, befattning, telefonnummer, mejl, adress och faktureringsadress) till föreningens medlemsregister, nätverk. Sparas så länge som man är medlem i föreningen eller ingår i nätverket. Faktureringsunderlaget för avgifterna sparas enligt gällande bokföringsregler.
  • Byggherrarna använder cookies på webbplatsen www.byggherre.se. Läs mer under ”Cookiepolicy”.

Varför behandlar Byggherrarna uppgifter om dig?

Byggherrarna behandlar personuppgifter i syfte att ge information om vad som är på gång och om Byggherrarnas arbete med att företräda och driva medlemmarnas intressen samt ge information om framtida kurser och seminarier som genomförs i Byggherrarnas regi eller som medarrangör. Uppgifterna kan även utgöra underlag för medlemsundersökningar.

Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Byggherrarna lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

Förändringar av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att justeras från tid till annan. Om Byggherrarna genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer Byggherrarna att informera dig via mejl innan ändringarna träder i kraft.

Rätt att begära information

Om du inte vill att Byggherrarna behandlar dina personuppgifter kan du skriftligen anmäla detta till kansliet. I varje mejlbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att av avprenumerera dig för fortsatta mejlbrev.

Du har rätt att erhålla information om vilka personuppgifter som Byggherrarna behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). En sådan ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och skickas till kansliet. Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Har du några frågor om hur Byggherrarna behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss på kansliet. Genom att godkänna denna integritetspolicy samtycker du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med policyn.

Cookiepolicy

När du besöker Byggherrarnas webbplats kan viss information lagras på din dator. Denna information lagras i form av en "cookie" eller liknande fil.

En cookie är en fil som sparas av din webbläsare på datorn. Cookien lagrar information som kan användas exempelvis för att spara en inställning du har gjort på webbplatsen så att den finns kvar vid ditt nästa besök, eller för att kunna lagra information om ditt besök i vårt webbanalysverktyg (Google Analytics). Cookien ligger kvar på din dator antingen tills du stänger ner webbläsaren (sessionscookie), under en viss bestämd tid eller tills du själv tar bort den.

Inaktivera cookies
Om du inte vill att cookies ska sparas genom att du besöker vår webbplats, behöver du inaktivera cookies i din webbläsare. Du kan läsa mer om hur du gör på www.minacookies.se/ditt-val/.

Publicerad
Senast uppdaterad