Sedan 2017 har BeBo, Belok, Sveby och LÅGAN tillsammans med föreningen Byggherrarna, ett gemensamt nyhetsbrev där vi där vi informerar om de senaste studierna och framstegen inom området energieffektiva byggnader.

Ta del av våra tidigare utskick:

2024
Nr 1 - feb

2023
Nr 5 - dec
Nr 4 - nov
Nr 3 - sep
Nr 2 - jun
Nr 1 - mar

2022
Nr 4 - nov
Nr 3 - sep
Nr 2 - maj
Nr 1 - mar

2021
Nr 5 - dec
Nr 4 - nov
Nr 3 - aug
Nr 2 - maj
Nr 1 - mar

2020
Nr 4 - nov
Nr 3 - sep
Nr 2 - maj
Nr 1 - feb

2019
Nr 4 - nov
Nr 3 - sep
Nr 2 - jun
Nr 1 - mar

2018
Nr 4 - dec
Nr 3 - sep

Nr 2 - maj
Nr 1 - feb

2017
Nr 4 - nov
Nr 3 - sep
Nr 2 - jun
Nr 1 - apr

Publicerad
Senast uppdaterad