Hur ser man på mognaden generellt hos byggherrar att göra förändring med digital transformation. Det är ju så att det kostar varje dag att inte göra något (jobba som man alltid gjort...)?

Svar från Tommy Lenberg:
Det finns många exempel på byggherrar som ligger långt fram i den digitala transformationen, framför allt större företag och organisationer som har resurser. Men generellt sett behöver mognaden öka och de små och medelstora byggherreföretagen behöver vägledning och stöd i förändringsarbetet. Det krävs också att byggbranschen gör samma förändringsresa för att möta kraven på digital informationshantering och erbjuda digitala lösningar.


Det nämndes i början en siffra för den monetära skulden som finns i branschen p g a dåliga dataleveranser och låg digital mognadsgrad. Finns det möjlighet att ta del hur man fått fram den siffran?

Svar:
Den siffran som nämndes syftade till Boverkets rapport från 2018 och handlade om kvalitetsbrister. Den rapporten finns att ta del av här:
Boverkets rapport - Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn


Vad är FIM-modell?

Svar från Magnus Tengberg:
FIM står för "Förvaltningsinformationsmodell", syfte att samla och visa info relevant för förvaltning.


Twinfinity låter ju väldigt spännande, möjliggör det även avancerad analys av portföljen i olika vinklar?

Svar från Magnus Tengberg:
Ja till viss del så finns möjligheter, men som vanligt beroende på tillgänglig data som du som ”ägare” väljer att lägga in. Jag skulle säga att de flesta av analyserna kommer via olika appar som kommer från olika leverantörer. Jag visade lite exempel på beläggningsgrad för ett kontorshus, ett exempel på en app, kan vara olika typer av data, både realtidsdata, strömmande data, samt mer statisk data, info om byggdelar etc som kan presenteras på liknande sätt.


Forskning visar på den digitala omognaden i bygg- och fastighetsbranschen och att branschen tampas med branschspecifika utmaningar som gör det svårt att anamma digital teknik. Hur arbetar ni med att få med andra aktörer i branschen på den digitala resan som ni har påbörjat?

Svar från Magnus Tengberg:
Många av initiativen som jag visade idag kommer från gemensamma satsningar. Ett spännande initiativ som vi var med och lanserade nyligen är REDI.CITY | Real Estate Digitalization Initiative, där 11 aktörer i branschen går samman för att driva utvecklingen framåt samt skapa ökad förståelse och tydlighet kring viktiga digitaliseringsfrågor i fastigheter.

Jag pratade även om PropTechOS där IDUN Solutions finns bakom som ägs av flera av branschaktörerna. Läs gärna mer på ProptechOS | The Operating System for Real Estate och om delande av utvecklingskostnader för att driva på utveckling i vår bransch. Vidare så har vi Accessy som kommit fram på liknande vis, Accessy – Open doors with your phone, här ligger flera fastighetsaktörer bakom en lösning som är ute på marknaden nu och där det kommer nya funktioner allt eftersom.

Svar från Malin Lampa:
Både Mimer och Vasakronan är med i tankesmedjan REDI.CITY | Real Estate Digitalization Initiative. Vi har även varit aktiva inom Digitaliseringsinitiativet och fortsätter nu med direkt samverkan med flera allmännyttiga bolag. Samverkan är viktigt då omställningen är komplex.


Publicerad
Senast uppdaterad