För att uppnå Sveriges energi- och klimatmål, krävs stora satsningar på energieffektivisering och ökad användning av förnybar energi. Alla nya byggnader måste ha mycket låg energianvändning. Samtidigt måste energianvändningen i befintliga byggnader sänkas drastiskt. För att främja lågenergibyggandet krävs att alla aktörer i byggbranschen är medvetna om energimålen och förstår hur deras arbete påverkar resultatet av byggnadens energiprestanda. Det innebär att alla yrkesverksamma inom byggsektorn måste ha kunskap om vad som krävs av deras och övriga aktörens arbetsinsats för att bostäder och lokaler ska bli energieffektiva.

BeställarKompetens är också en utbildningssatsning från Energimyndigheten och hanteras av Byggherrarna, läs mer här. Flera av utbildningens kurser är fördjupningar från Energilyftet.

Publicerad
Senast uppdaterad