Genom vårt utskott Regelverk- och Samverkan samt Miljö-, Teknik- och Kvalitetsutskottet och dess arbetsgrupper arbetar vi kontinuerligt med avtalsvillkor, upphandlingsformer och genomförandeformer och bevakar ändringar i lagstiftning och regelverk.

På denna sida samlar vi dokument som kan vara till stöd för våra medlemmar i sin roll som byggherre.