Genom vårt utskott Regelverk- och Samverkan samt Miljö-, Teknik- och Kvalitetsutskottet och dess arbetsgrupper arbetar vi kontinuerligt med avtalsvillkor, upphandlingsformer och genomförandeformer och bevakar ändringar i lagstiftning och regelverk.

I sidomenyn hittar du vägledningar och mallar som kan vara till stöd för dig i din roll som byggherre.