Utskottet är referensgrupp åt byggherreledamöterna i BKK (Föreningen Byggandets Kontraktskommitté) och bereder frågor rörande standardavtalen.

Vill du följa arbetet med revideringen av AB-dokumenten kan du göra det via BKK:s webbplats.

För närvarande ägnar sig utskottet huvudsakligen åt frågor kring pågående revidering av standardavtalen AB 04 och ABT 06.

Utskottet har två arbetsgrupper kopplade till sig:

Utskottets medlemmar

Magnus Sjöberg, Trafikverket, ordförande
Nicklas Björklund, Kilpatrick Advokatbyrå, sekreterare
Magnus Colling, SISAB
Karl Frisell, Micasa Fastigheter
Reibar Gadan, Locum
Anna Haara, Locum
Tommy Lenberg, Byggherrarna
Gustav Lidegran, Region Stockholm, Förvaltning utbyggd tunnelbana FUT
Jessica Lindell, Region Stockholm, Förvaltning utbyggd tunnelbana FUT
Patrik Pettersson, Vasakronan
Fride Raaman, Akademiska Hus
Frida Winroth, Specialfastigheter

Är du intresserad av att arbeta med avtal, författningar och regelverk?

Utskottet söker medlemmar som är intresserade av att engagera sig i Regel och Samverkan och medverka i hantering/handläggning av frågor i BKK.

Kontakt:
Tommy Lenberg, vd, Byggherrarna
Magnus Sjöberg, Trafikverket, ordförande i utskottet
Nicklas Björklund, Kilpatrick Advokatbyrå, sekreterare i utskottet

Publicerad
Senast uppdaterad