Våra utskott och arbetsgrupper granskar aktuella frågor och kommer till exempel med rekommendationer och vägledningar samt förslag på olika typer av dokument och mallar.

Våra verksamhetsutskott och arbetsgrupper:

  • Arbetsmiljögruppen
  • Miljö, Teknik och Kvalitet (MTK)
  • Regelverk och Samverkan (RS):
    med arbetsgrupperna LOU och Nya upphandlings- och genomförandeformer (NUG)

Välkommen att engagera dig i utvecklingsarbetet hos oss!
Kontakta Byggherrarnas vd Tommy Lenberg

Läs mer om de olika utskotten och arbetsgrupperna