Våra utskott och arbetsgrupper granskar aktuella frågor och kommer till exempel med rekommendationer och vägledningar samt förslag på olika typer av dokument och mallar.

Våra verksamhetsutskott och arbetsgrupper:

  • Arbetsmiljögruppen
  • Miljö, Teknik och Kvalitet (MTK)
  • Regelverk och Samverkan (RS) med arbetsgrupperna:
    • Lag om offentlig upphandling (LOU)
    • Nya upphandlings- och genomförandeformer (NUG)

Vill du engagera dig i utvecklingsarbetet hos oss? Välkommen att kontakta VD Tommy Lenberg.

Läs mer om de olika utskotten och arbetsgrupperna