Verksamhet

Utskottet bevakar viktiga utredningar och förändringar beträffande plan- och bygglagen (PBL), miljöbalken, Boverkets byggregler (BBR) m.m. samt utarbetar Byggherrarnas remissvar i dessa frågor.

Utskottets medlemmar

Nina Jacobsson Stålheim, Framtidenkoncernen, ordförande
Patrik Andersson, Stockholmshem
Karl Frisell, Micasa Fastigheter i Stockholm
Thorbjörn Gustavsson, RISE
Per Hilmersson, Akademiska Hus
Tommy Lenberg, Byggherrarna
Kenneth Lindahl, Micasa Fastigheter i Stockholm
Lars Pellmark, Skandia Fastigheter
Georg Severien, SISAB
Maria Ström Hugner, Locum
Sofie Tellberg, Micasa Fastigheter i Stockholm

> Läs intervju med medlem Lars Pellmark, 25 juni 2020

Är du intresserad av att arbeta med miljö-, teknik- och kvalitetsfrågor?

Utskottet söker medlemmar som är intresserade av miljö-, teknik- och kvalitetsfrågor, för att förstärka gruppen i arbetet.

Kontakt:
Tommy Lenberg, vd, Byggherrarna
Nina Jacobsson Stålheim, Framtidenkoncernen, ordförande i utskottet

Publicerad
Senast uppdaterad