Från vänster: Tommy Lenberg, Anna-Karin Nyman, Klas Holmgren, Ulrika Hörgren, Stefan Engdahl, Martin Blixt, Malin Lövström, Anette Sand, Lena Andersson och Johan Mäkitaavola.
Saknas på bild: Anne-Li Markgren, Ronald Bäckrud och Andreas Ivarsson.


Valdes vid stämman den 6 april 2022.

Styrelsemöten:
11 maj
8 - 9, styrelseworkshop
24 oktober
14 december
23 februari 2023
29 mars 2023, stämma

Ordförande

Stefan Engdahl, planeringsdirektör, Trafikverket

Vice ordförande

Klas Holmgren, chef projekt, Fabege

Ledamöter

Lena Andersson, vd, Älvstranden Utveckling
Martin Blixt, förvaltningsdirektör, Göteborgs Stad
Ronald Bäckrud, regionchef Stockholm, Vasakronan
Ulrika Hörgren, projektområdeschef syd, Akademiska Hus
Andreas Ivarsson, projekt- och utvecklingschef, Wihlborgs
Malin Lövström, chef för projektavdelningen, SISAB
Anne-Li Markgren, real estate manager, DeLaval International
Johan Mäkitaavola, avdelningschef projekt, LKAB
Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör, Castellum
Anette Sand, vd, Stockholmshem


Föreningsstyrelsen

Styrelsen i föreningen Byggherrarna ansvarar för övergripande frågor i föreningen och för ägarfrågor avseende Byggherrarna Sverige AB. Styrelsen sammanträder fem gånger per år.

Servicebolagets styrelse

Styrelsen i Byggherrarna Sverige AB är identisk med styrelsen i föreningen Byggherrarna. Styrelsen i servicebolaget sammanträder vid samma tillfällen som styrelsen i föreningen Byggherrarna.


Byggherrarnas valberedning består av:

Siv Aidanpää Edlert, vd, LKAB Fastigheter
Håkan Siggelin, projektutvecklingschef, Familjebostäder
Lars Åkerstedt, vice president, ABB Fastigheter
Claes Magnusson, vd, SISAB

Publicerad
Senast uppdaterad