Känner du dig osäker när det kommer till den långsiktiga ekonomiska lönsamheten för energieffektiviseringsåtgärder? För att fatta korrekta investeringsbeslut krävs en djup förståelse för kalkylens uppbyggnad. Detta sätts i relation till de krav på lönsamhet som finns inom respektive företag.

Energimyndighetens och Byggherrarnas beställargrupp för energieffektivare flerbostadshus, BeBo, bjuder in till en tvådagars kurs i investeringskalkyler, med exempel från företag i bostadsbranschen. Under kursen går vi igenom den teoretiska bakgrunden för lönsamhetsberäkningar och BeBos lönsamhetskalkyl. Ni får också kunskap och inspiration genom presentationer av hur andra bostadsbolag tänker kring lönsamhet vid renoveringar och energieffektiviseringar.

Kursen riktar sig till VD, fastighetschefer, kalkylansvariga och projektansvariga på bostadsbolag.

Föreläsare:
Anders Sandoff, lektor vid Handelshögskolan i Göteborg
Conny Overland, lektor vid Handelshögskolan i Göteborg
Mattias Westher, Bostads AB Poseidon

Datum:
4 – 5 februari 2016, Central Hotel, Stockholm
3 – 4 mars 2016, Clarion Hotel Live, Malmö

Antalet platser är begränsade till 20 personer, så det är först till kvarn! Anmälan senast 14 januari.
Läs mer och anmäl dig här!

Publicerad
Senast uppdaterad