Många av våra befintliga byggnader i Sverige behöver energieffektiviseras. I många fall saknas dock bra stöd till fastighetsägare som vill höja ambitionsnivån vid energieffektiv renovering. Två arbetsmetoder för energieffektiv renovering är Totalmetodiken (lokaler) och Rekorderlig Renovering (bostäder).

Rekorderlig Renovering (bostäder) har tagits fram av Bebo och syftar till att ta fram ett åtgärdspaket som ger en halvering av energianvändningen i befintliga flerbostadshus. Flera fastighetsägare har goda erfarenheter av att arbeta med metoden men många har fortfarande inte använt den i sitt arbete.

För att fler ska få möjlighet att prova på metoden ges fastighetsägare nu möjlighet att söka stöd på 150 000 kr för att genomföra första delen, där ett åtgärdspaket tas fram. En intresseanmälan om stöd skicka in senast 20 juni 2016 till Bebo. Läs mer om kampanj för energieffektiv renovering av flerbostadshus.

För övriga frågor kontakta Katarina Westerbjörk, katarina.westerbjork@wspgroup.se

Publicerad
Senast uppdaterad