Förslaget har delats in i två betänkanden. Byggherrarna besvarade det första betänkandet under sommaren 2016. Det nya betänkandet innehåller ett utmärkt faktaunderlag och föreslår en strategi för en samlad och långsiktig klimatpolitik med sikte på ett långsiktigt mål för år 2045.

För att läsa hela remissen.

Publicerad
Senast uppdaterad