Beslutet ligger i linje med två rapporter som Boverket tidigare lämnat till regeringen i frågan. Rapporterna visade tydligt att det generellt sett inte är kostnadseffektivt med IMD.

Bakgrunden till IMD finns i EU:s energieffektiviseringsdirektiv. Det ska införlivas i svensk lagstiftning och några artiklar i direktivet anger att alla fastighetsägare ska installera utrustning för individuell mätning och debitering av värme och varmvatten om det är kostnadseffektivt och tekniskt genomförbart. Boverket har i två rapporter slagit fast att det generellt inte är kostnadseffektivt. Och nu följer regeringen alltså Boverkets rekommendationer.

Det är ett klokt vägval av regeringen att hålla fast vid det svenska systemet med varmhyra för lägenheter i flerbostadshus. Byggherrar och fastighetsägare har de största möjligheterna att vidta verkningsfulla åtgärder för att energieffektivisera sitt byggnadsbestånd och ska därför ha de starkaste incitamenten. Nu kan pengarna som annars skulle ha gått till investeringar i mätare och administration istället användas för fortsatta energieffektiviseringsåtgärder. Att övergå till kallhyra med separat debitering av värme och varmvatten hade varit kontraproduktivt och riskerat att stoppa upp den pågående energieffektiviseringen i befintliga byggnadsbestånd och värmeförsörjningssystem.

Ifrågasättandet av IMD har drivits av branschen i många år. Nu får vi äntligen ett avslut i frågan!

Publicerad
Senast uppdaterad