Syftet är att sprida goda exempel på framgångsrika och innovativa renoveringsprojekt. Projektet ska vara genomfört mellan åren 2014 och 2018.

Sista anmälningsdatum är 14 mars 2018.

Mer information och anmälan på SABOs webbplats.

Publicerad
Senast uppdaterad