På mötet framförde vi synpunkter om överprövningsriskens negativa konsekvenser som begränsar offentliga beställares valmöjligheter gällande genomförandeformer. Risken för en överprövning och därtill de långa handläggningstiderna i rättsinstanserna kan innebära att byggherrar inte alltid väljer den mest optimala genomförandeformen för sitt projekt utan istället suboptimerar för att begränsa antalet upphandlingar.

Utredarna önskar att Byggherrarna återkommer med konkreta exempel på negativa konsekvenser vid en faktisk överprövning och därtill hur mycket som upphandlas under tröskelvärdet. Vi kommer att återkomma med en medlemsenkät och hoppas att ni kan ta er tid att svara på den.

Läs mer om utredningen.

Publicerad
Senast uppdaterad