ID06_logga

Elektroniska personalliggare i byggbranschen har nu varit verklighet sedan den 1 januari 2016. Blev det som det var tänkt? Vad görs eller borde göras för att det ska vara lätt att göra rätt?

ID06 kommer att genomföra kostnadsfria seminarier på 26 orter runt om i landet. Seminarierna kommer att utgå från gjorda erfarenheter av personalliggarlagen - vad som upplevts som bra, samt vad som kan och måste bli bättre. Under seminarierna berörs också huvuddragen i den kommande lagen om arbetsgivaruppgift på individnivå, samt redogörelse för det utvecklingsarbetet som sker inom ID06-systemet. Både sett till lagstiftningen för sund konkurrens, men även till den kommande GDPR, som under 2018 kommer att ersätta nuvarande PUL-lagstiftning.

I anslutning till seminarierna kommer även ackrediterade ID06-leverantörer att finnas på plats för demonstration och för att svara på frågor.

Välkommen till en av de 26 orter i landet som passar dig bäst!

FÖR INFORMATION OCH ANMÄLAN

Publicerad
Senast uppdaterad