Den 15 maj: Förslag till ändringar i Boverkets allmänna råd (2012:12) om anmälan av åtgärder som inte är bygglovspliktiga, VÄS

För att läsa remissen.

Publicerad
Senast uppdaterad