Byggherrarna har den 15 juni svarat på följande remiss:

Naturvårdsverkets redovisning av två uppdrag
- Förbättrat avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall
- Icke farligt byggnads- och rivningsavfall

För att läsa remissen.

Publicerad
Senast uppdaterad