Den omfattande digitalisering som pågår i samhället och på individnivå kommer att påverka hur vi lever och arbetar. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, kommunicera och hantera jordens resurser.

Men hur ska vi som byggherrar förhålla oss till utvecklingen? Är vi rustade för att ta vara på möjligheterna och hur undviker vi fallgroparna? Har du som byggherre en strategi för hur du ska förhålla dig till utvecklingen som pågår och som förutspås att accelerera i framtiden?

Välkommen till en dag med inspirerande föredrag, goda exempel och erfarenhetsutbyte i frågor om ledarskap, innovation och digital transformation!

Dagen avslutas med buffé och mingel, med fortsatt umgänge och erfarenhetsutbyte.

Föreningsstämman för Byggherrarnas medlemmar hålls före konferensen enligt särskild kallelse.

MER INFORMATION OCH ANMÄLAN

Publicerad
Senast uppdaterad