• Betänkande Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt samverkan, SOU 2017:106, från kommittén för modernare byggregler, dnr N2017-07817-PBB, (Näringsdepartementet)

  • Förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4 om energideklaration för byggnader, dnr 7097/2017 (Boverket)

  • Förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), dnr 2740/1017 (Boverket)
    samt bilaga till dnr 2740/1017.

Ta del av remissvaren

Publicerad
Senast uppdaterad