- Med ID06-systemet kan vi få kontroll över att endast seriösa företag har tillträde till våra byggarbetsplatser. ID06 skapar förutsättningar för en säker arbetsplats och för sund konkurrens. För Byggherrarna var det därför självklart att gå in som delägare i ID06 och medverka till ID06-systemets fortsatta utveckling, säger Byggherrarnas vd Tommy Lenberg.

Ägare av ID06 AB är nu Byggherrarna, Fastighetsägarna, Glasbranschföreningen, Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen, Plåt-och Ventilationsföretagen samt SABO samt jämte Sveriges Byggindustrier.

ID06-systemet är till för hållbara företag som vill verka för sunda arbetsplatser, sund konkurrens och säkrare arbetsplatser. Förutom detta så ger ID06-systemet beställaren möjlighet att få kontroll över leverantörsledet så att man kan säkerställa att rätt person med rätt utbildning finns på rätt plats. Med andra ord ett system som ger transparanta arbetsplatser.

ID06 AB tar nu fram en helt ny standard för att på ett säkert sätt ansluta företag och individer till ID06-systemet. När ett företag ansluter sig till ID06 kontrolleras företaget, firmatecknare och alla andra individer som ska få tillgång till ID06-systemet. Alla individer måste identifiera sig med antingen Bank-ID, pass eller nationellt ID.

På detta sätt får man en hög tillitsnivå och når eIDAS LoA 2 avseende anslutning av företag och ID06-kort till individer. Utöver detta blir korten i sig säkrare med ny säker teknik som samtidigt har stöd för dagens teknik.

- Det nya ID06-kortet tillsammans med andra tjänster från ID06 ger säkrare arbetsplatser, sund konkurrens och transparens. ID06 är ett hållbarhetsverktyg som gör skillnad för företag och individer samt hjälper företag att få kontroll och se att leverantörer till företaget agerar korrekt, säger Thor Jonsson, ID06.

Mer info om ID06 finns på deras webbplats www.id06.se

Publicerad
Senast uppdaterad