En vecka som för varje år ökar i antalet arrangemang och inte bara vänder sig till politiker och lobbyorganisationer. Du kan följa veckan på tv, via olika webbplatser – sök på Almedalen.
Är du medlem eller vill bli och är på plats träffar vi dig gärna.
Kontakta oss: Tommy Lenberg, 072-713 32 41.

Program 2018 Almedalen

Byggherrarna har inget eget seminarium men om du är i Almedalen kan du träffa oss på följande seminarier där vi medverkar i olika paneler:

2 juli
Tid:
10.00 – 11.00
Plats: Donners Plats 2
Arrangör: Dagens Industri/White Arkitekter

Kan vi bygga bort segregation? Arkitekturen som verktyg för integration och ekonomisk utveckling
Vikten av en fungerande integration ökar men våra städer blir allt mer segregerade. En stad kan inte bli jämlik och integrerad om inte alla känner sig välkomna och kan ta del av det offentliga rummet. Hur gör byggbranschen stadens utformning till något som minskar segregationen snarare än ökar den? Läs mer här.


2 juli
Tid:
14.30 – 15.15
Plats: Teaterskeppet, lilla matsalen, Visby inre hamn
Arrangör: Sustainable Innovation

Svenska innovationer tar inte fart – kan testbäddsportaler lösa knuten?
För att skapa överblick, dialog, tillgänglighet och samverkan bland Sveriges testbäddar har Vinnova nyligen lanserat Testbädd Sverige digitalt. I samma anda har innovationsprogrammet Smart Built Environment nu lanserat swedishtestbeds/ för att synliggöra och tillgängliggöra testbäddar som bidrar till framtidens smarta samhälle.Dessa båda satsningar vill förenkla vägen till test och verifiering samt sporra till att nya idéer utvecklas, korsbefruktas och förädlas. Allt för att snabba upp spridningen och kommersialiseringen av svenska innovationer.

Kom och diskutera vad dessa satsningar kan erbjuda dig som driver eller söker efter testbäddar. Swedishtestbeds/ är den nationella testbäddsportalen för digitaliserat samhällsbyggande som med medel från Vinnova, Formas och Energimyndigheten uppförs inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Läs mer här.


5 juli
Tid:
12.30 – 13.30
Plats: Länsstyrelsens övre Trädgård, Strandgatan 1
Arrangör: Boverket

Makten över arkitekturen i brytningstid

Under senare år har stadsbyggnadsfrågor kommit allt mer i ropet. De har bland annat hamnat högre upp på den politiska agendan, inte minst genom arkitekturpropositionen som bland annat syftar till att skapa hög arkitektonisk kvalité i hela landet. Men i debatten hörs även exempelvis näringsliv och civilsamhälle. Samtalets inriktning varierar, ofta rör det kvalitéer i stadsbyggandet. Men vilka arkitektoniska kvaliteter är det egentligen vi menar? Var bygger vi och med vilket arkitektoniskt uttryck? Vilka är de spår vi kommer att lämna efter oss i en tid då lagar och regler, arkitektoniska uttryck och strukturer samt bostadsfinansiering ifrågasätts? Och vem sätter egentligen agendan och har därmed makten över arkitekturen? I samtalet presenteras även ”Hur kunde det bli så här?”, en rapport av Svenska Byggnadsvårdsföreningen m.fl. Läs mer här.


Publicerad
Senast uppdaterad