Riksdagen utvärderar hur berörda aktörer upplever personalliggarsystemet, eventuella problem och vilka möjligheter det finns att förbättra systemet. Byggherrarna efterfrågade våra medlemmars synpunkter på systemet och vi vill tacka er som tog er tid att svara. I det stora hela framkom att ni är nöjda med systemet, att de flesta delegerar byggherreansvaret och att detta fungerar bra, men att lagen och Skatteverkets tolkning och tillämpning vid mindre drifts- och underhållsentreprenader är fyrkantig och tungadministrerad. Era synpunkter har vi nu framfört till Riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat.

Systemet med personalliggare infördes för att minska förekomsten av svartarbete inom byggbranschen och om så verkligen skett kommer att utvärderas av Skatteverket under hösten. En stor tilltro finns inom branschen att kravet på arbetsgivardeklarationer på individnivå, som införs i två steg, 1 juli 2018 respektive 1 januari 2019, ytterligare kommer att bidra till minskat svartarbete.

Inom Skatteverket pågår utvecklingsarbete och deras webbportal för anmälan och avanmälan av byggarbetsplatser kommer att förbättras. Dessutom är på gång att byggherrar samlat ska kunna se sina anmälda och avanmälda arbetsplatser. Det är ett bekymmer idag att arbetsplatser inte alltid avanmäls vilket innebär att 20% av Skatteverkets kontrollbesök hittills varit förgäves. Vi vill därför uppmana er att följa upp att era byggarbetsplatser blir avanmälda när arbetena är färdigställda.

Publicerad
Senast uppdaterad