Föreningen har den 1 februari besvarat följande remiss till Finansdepartementet.

  • Möjligt, tillåtet och tillgängligt - förslag till enklare flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål (SOU 2018:44).

Här kan du läsa remissen.

Publicerad
Senast uppdaterad