Byggherrarna gratulerar sin medlem Region Stockholm, Trafikförvaltningen/SL för ett fint arbetsmiljöarbete vid upprustningen av Roslagsbanan i Stockholm.

Läs mer på Håll Nollans webbplats

Publicerad
Senast uppdaterad