Flera statliga utredningar har påtalat problemen att byggbranschen inte utvecklas i takt med andra branscher avseende produktivitets- och kvalitetsförbättring. Boverket bedömde i en nyligen publicerad rapport att fel och brister i byggproduktionen orsakar fastighetsekonomiska skador för 50-100 miljarder kronor årligen. Vad har byggherren för roll och ansvar i detta? Vad betyder produktivitet och kvalitet för oss? Hur ställer vi krav och följer upp? Vad kan vi byggherrar göra för att bryta trenden?

Välkommen till en inspirerande dag med föredrag, goda exempel och erfarenhetsutbyte i frågorna kring kvalitet och produktivitet i byggbranschen.

Föreningsstämma för Byggherrarnas medlemmar hålls före konferensen enligt särskild kallelse.

MER INFORMATION OCH ANMÄLAN

Publicerad
Senast uppdaterad