För att exemplifiera vad föreningen arbetar med redogör vi här vilka remisser som för tillfället ligger på vårt bord. Just dessa remisser hanteras av vårt MTK-utskott (Utskottet för miljö, teknik och kvalitetsfrågor) där vi kommer att analysera hur förslagen påverkar byggherren.

Har du synpunkter på något av författningsförslagen eller avser själv svara på remissen, får du gärna höra av dig till kansliet.

Här kan du läsa om vilka remisser som MTK-utskottet hanterar just nu.

Här kan du ta del av Byggherrarnas senaste remissvar.

Publicerad
Senast uppdaterad