Byggherrarna har den 25 oktober besvarat följande remiss till Boverket.

Förslag till ändring av Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd, BFS 2020:xx.

Här kan du läsa remissvaret.

Publicerad
Senast uppdaterad