Byggherrarna har tillsammans med Svensk Byggtjänst tagit fram boken "Att vara byggherre" som beskriver byggherrens situation som den aktör som initierar, leder och driver byggnadsprojekt mot uppsatta mål för nytta åt boende, verksamheter och samhällets funktioner.

Författare till boken:
Nina Ryd, biträdande professor vid Chalmers, arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, byggnadsdesign. Nina har mångårig praktisk såväl som forsknings- och undervisningserfarenhet av lokalplanering, programarbete och byggherrerollen.

Sven Fristedt, arkitekt, projektör, utredare och projektledare vid dåvarande Byggnadsstyrelsen, byggnadsdirektör vid Posten, innehaft en professur vid Chalmers med inriktning på byggnadsprogrammering förverksamhetsutveckling.

Boken är en reviderad upplaga av ”Byggherrerollen – Byggandet handlar inte om byggande" från 2012.

Så här säger Tommy Lenberg, vd Byggherrarna:
- Den här boken beskriver byggherrerollen ur ett helhetsperspektiv och har till syfte att öka kunskapen om byggherrens ansvar och arbetsuppgifter. Boken vänder sig inte enbart till byggherrar utan kan läsas med behållning av alla som verkar inom samhällsbyggnadssektorn då de flesta har en relation till byggherren, direkt eller indirekt. En ökad förståelse om byggherrens förutsättningar och utmaningar är grundläggande för värdeskapande samverkan inom samhällsbyggandet.

> Pressmeddelande från Svensk Byggtjänst.

> Beställ boken här!


Publicerad
Senast uppdaterad