• Från och med den 22 januari gäller enbart nya ID06-kort i ID06-systemet.
  • Gamla ID06-kort finns inte kvar i ID06-systemet (alla gamla kort är spärrade).
  • Saknas ett giltigt ID06-kort krävs manuell registrering i den lagstadgade personalliggaren (Det innebär att man inte har kontroll över vem som släpps in på arbetsplatsen, varken personen eller företag är kontrollerad av ID06)
  • En arbetsplats som tillämpar ID06-systemet ska enbart använda ID06-kort för inpassering.

Har du inte beställt ditt nya ID06-kort, kontakta din kortleverantör. Väntar du för länge riskerar du att inte komma in på din arbetsplats den 22 januari.

Här kan du läsa mer om ID06-kort.

Publicerad
Senast uppdaterad