Byggherrarna har den 20 december besvarat följande remiss till Infrastrukturdepartementet:

Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet.

Här kan du läsa remissen.

Publicerad
Senast uppdaterad