Den 5 december 2019 avslutade forskarmiljön SIRen sitt projekt om hållbar renovering, som pågått mellan 2014 - 2019, med en resultatkonferens.

Föreläsningarna som hölls på konferensen filmades och finns nu, tillsammans med lite extra material, att ta del av här:

> Filmer från resultatkonferensen 5 dec 2019

> Läs mer om projektet

Publicerad
Senast uppdaterad