Programmet vänder sig till den som vill fördjupa sin roll som byggherre, med nya perspektiv på sig själv och sin organisation.

Ämnesområden som berörs är kund-, ägar- och samhällsperspektiv på byggherrerollen, innovation, produktivitet, kvalitet, ekonomi, upphandling, organisation, utveckling och förändring.

Programstart den 1 december 2020.

> Läs mer och skicka in din intresseanmälan

Publicerad
Senast uppdaterad