Följande remiss har föreningen besvarat till Finansdepartementet den 6 maj.

Klimatdeklarationer för byggnader promemoria DS 2020:4

Här kan du läsa remissvaret.

Publicerad
Senast uppdaterad