Följande remiss har föreningen besvarat till Finansdepartementet den 15 maj.

Betänkandet Modernare byggregler SOU 2019:68

Här kan du läsa remissvaret.

Publicerad
Senast uppdaterad