Den 14 maj skrev skrev Johan Aspelin i sin debattartikeln i tidningen Aktuell Hållbarhet bland annat "När det kommer till konkreta beslut vid byggen, så försvinner ofta hållbarhetskraven från ambitiösa upphandlingar".
> Läs artikeln "Systemfel i byggupphandlingar saboterar för hållbarhetskrav"

Idag har Byggherrarnas VD Tommy Lenberg tillsammans med Rikard Silverfur på Fastighetsägarna och Jonas Högset på Sveriges Allmännytta, publicerat en gemensam replik, där han delvis får rätt. Dock skiljer sig uppfattningarna åt vari det grundläggande problemet ligger.

Det grundläggande problemet är att leveranserna inte lever upp till överenskommen ambitionsnivå. Våra medlemmar får helt enkelt inte vad som beställts och avtalats, vilket är problematiskt.

Tommy Lenberg, Rikard Silverfur och Jonas Högset.

> Läs hela artikeln "Leverantörerna måste leva upp till beställarens hållbarhetsambitioner"

Publicerad
Senast uppdaterad