Byggandet står för en femtedel av samhällets klimatpåverkan. Uppförandet av byggnader påverkar klimatet i stor utsträckning och det krävs en snabbare omställning mot låga utsläpp för att nå Sveriges klimatmål.

Hållbarhetsfrågan och klimatutmaningen är några av de viktigaste utmaningarna samhällsbyggnadssektorn står inför. Som beställare har vi ett stort ansvar för att driva på utvecklingen genom att ställa krav, verifiera lösningar och kontrollera att det vi bygger är hållbart och klimatsmart. Som byggherre har du också stora möjligheter att påverka utvecklingen mot en ökad hållbarhet. Svårigheterna ligger i att veta vad som är hållbart eller inte ur ett miljö- och klimatperspektiv.

> Läs mer om utbildningen


Modul 1: Beställarkompetens Hållbarhet - Minskad miljöpåverkan

Först ut i vår nya utbildningssatsning är introduktionskursen (Modul 1 av 5). I kursen kommer du att få förståelse och ökad kunskap om hur du som byggherre kan arbeta med hållbarhet och minskad miljöpåverkan i samband med ny- och ombyggnationer. Du kommer få lära dig hur strategiska val kan göras och vilka verktyg som finns att tillgå.

> Läs mer om introduktionskursen och anmäl dig här


Publicerad
Senast uppdaterad