Nu tar vi på kansliet lite sommarledigt och önskar er alla en riktigt skön och härlig sommar. Kansliet är obemannat mellan den 6 juli t o m 7 augusti, men kontakta oss gärna på kansli@byggherre.se, så svarar vi efter semestern.

Vi vill tacka alla våra medlemmar och samarbetspartner för det första halvåret på 2020. Det blev en omvälvande vår då vi på kansliet, likt alla andra, fick ändra våra beteenden och arbetssätt. Något som ändå måste sägas gått över förväntan! Flera möten och kurser ställdes om till digitala möten, vilket på ett sätt gjort det lättare att mötas trots långa avstånd.

Till hösten har vi flera spännande nya kurser och utbildningar inplanerade för dig som arbetar med byggherrefrågor. Många av dessa kommer också att genomföras som webbaserade kurser. Läs mer nedan om de olika kurserna/utbildningarna.

> För aktuellt kursutbud se vår kalender


Ny utbildning! Beställarkompetens Hållbarhet
Tillsammans med Sveriges forskningsinstitut för hållbar tillväxt (RISE) erbjuder vi en utbildning om fem moduler, som ger dig som byggherre/beställare ökade kunskaper och verktyg för att kunna styra och leda din organisation in i framtidens hållbara byggande. Modulerna kan genomföras som fristående kurser eller kan du välja att genomföra samtliga moduler och har då möjlighet att diplomera dig som "Hållbar byggherre". Vi genomför även modulerna företagsinternt och företagsanpassat om så önskas.
Läs mer

Ny utbildning! Ledningssystem för samverkan, ISO 44001 - introduktionskurs
Introduktionskursen ger dig förståelse för hur du kan stärka din organisations förmåga till samverkan, såväl internt som med externa partners. Den ger dig ökad kunskap om innehållet i ISO 44001-standarden och underlag för att bedöma standardens värde för bättre samverkansrelationer utifrån övergripande lednings- och stödsystem, samt verkställande och genomförande av enskilda samverkansrelationer.
Läs mer

Reviderat och uppdaterat program för Byggherre MasterClass Diploma
Byggherren har en nyckelroll för utvecklingen av ett hållbart samhällsbyggande. Det är byggherren som har det yttersta ansvaret för att kraven från kunder, ägare och samhället uppfylls. Programmet vänder sig till den som vill få fördjupa sin roll som byggherre, få nya perspektiv på sig själv och sin organisation, inspiration, stöd, struktur till strategisk planering, idéer och motiv för innovation och förändring och ett utökat professionellt nätverk.
Läs mer

Samverkan och partnering
Vill du veta mer om hur projekt kan bedrivas med samverkan och partnering och hur du genom en rad strategiska beslut kan påverka just ditt projekt och skapa rätt förutsättningar för att nå dina mål? Vi erbjuder, tillsammans med Prolog, kurser i samverkan och partnering på tre nivåer: Grundkurs, Fortsättningskurs och kurs för att bli Diplomerad partneringledare.
Läs mer

Håll Nollan: Kurs "Före bygga – Byggherrens roll för en säker arbetsmiljö"
Kursen är framtagen av Håll Nollan i samarbete med Byggherrarna och syftar till att ge dig som deltagare ett ramverk för vad arbetet och ansvaret som byggherre innebär. Till stor del handlar det om att förebygga - innan vi börjar bygga. Genom delaktighet och engagemang kan du som byggherre fortsätta skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö genom hela projektprocessen.

Se kurstillfällen i vår kalender


Publicerad
Senast uppdaterad