Byggherrarna har besvarat följande två remisser till Boverket.

  • Förslag till ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader - Dnr 119/2020
  • Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om utrustning för laddning av elfordon - Dnr 287/2020

Här kan du läsa remissvaren.

Publicerad
Senast uppdaterad