Byggherrarna har besvarat följande remiss till Arbetsmiljöverket.

  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur

Här kan du läsa remissvaret samt tillhörande bilaga.

Publicerad
Senast uppdaterad