Byggherrarna har besvarat följande remiss till Boverket.

  • Boverket föreskrifter om klimatdeklaration för byggnader

Här kan du läsa remissvaret.

Publicerad
Senast uppdaterad