Kungsleden är ett fastighetsbolag som arbetar med långsiktig förvaltning, utveckling och förädling av kommersiella fastigheter, framför allt kontor. Ungefär 90 procent av fastighetsbeståndet finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås.

Vi ställde några korta frågor till vår kontaktperson Sophie Löfving, Chef projekt/Fastighetsutveckling.

 1. Vad händer hos er på Kungsleden just nu?
  Vi har ett intressant kontorsprojekt i stadsdelen Hyllie i Malmö: Eden - en framtidens arbetsplats skapat utifrån människors behov, med fokus på hälsa och välbefinnande. Läs mer om projektet på Kungsleden.se/eden.

  Vår storsatsning i Västerås Vision Finnslätten ligger i startgroparna och Västerås stad har precis godkänt planprogrammet.

  I Stockholm har vi precis påbörjat detaljplanearbetet med Gladan 5, 6 och 7 som ligger i Stadshagen. Här vill vi bygga på befintliga hus med högt fokus på hållbarhet och närheten till bakomliggande parkmiljö och kommande bostadsprojekt. Gladan 7, som är ritat av Ralph Erskine, kommer dock till stora delar att bevaras.

 2. Vad ser ni som den största utmaningen just nu för er som byggherre?
  Få klartecken att starta genomförande av nya stora projekt. Vi har många pågående förstudier och detaljplaner i alla våra tre regioner: Stockholm, Mälardalen och Göteborg/Malmö.

 3. Varför valde ni att bli medlemmar i föreningen Byggherrarna?
  Jag känner till Byggherrarna sedan tidigare och tycker att de är unika i sitt skrå och erbjuder en samlad kompetens inom byggherrerollen samt driver viktiga branschfrågor.

> Se Byggherrarnas samtliga medlemmar

Publicerad
Senast uppdaterad