Byggherrarna har besvarat följande remiss till Finansdepartementet.

  • En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar (Utkast till lagrådsremiss)

Här kan du läsa remissvaret.

Publicerad
Senast uppdaterad