Genom denna vägledning vill Byggherrarna ge råd om hur man kan gå till väga för att ta ställning till entreprenörers krav på ändring av avtalade priser och vilken information som kan efterfrågas för att möjliggöra en korrekt och konsekvent tillämpning av 6 kap. 3 § AB 04/ABT 06.

Här får du mer information och kan läsa den nya vägledningen.

Publicerad
Senast uppdaterad