Byggherrarna har besvarat följande remiss till Finansdepartementet.

  • Boverkets rapport Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader

Här kan du läsa remissvaret.

Publicerad
Senast uppdaterad