En ny molntjänst gör det nu möjligt att mäta kvaliteten på hur byggprojekt fungerar. Mätningarna lägger grunden för den nya utmärkelsen ”PQi – Utmärkt Projektkvalitet”.

Utmärkelsen delas ut till byggprojekt som uthålligt över tid presterat i nivå med de bästa av alla projekt som mätts med PQi – ett mätverktyg som Byggherrarna har varit med och utvecklat.

"En stor anledning till att sektorn har svårt att utvecklas är att vi inte kunnat mäta kvaliteten på hur projekten fungerar. Utan mätetal kan vi inte förstå sambanden. Vi pratar ofta om brister i produktkvalitet, och visst det är ju ofta där kvalitetsbristkostnaderna visar sig. Men vi måste inse att fel i produkten egentligen orsakas av en annan typ av kvalitetsbrister; brister i hur våra byggprojekt planeras, genomförs och följs upp. Detta kan vi nu äntligen mäta med hjälp av PQi. Det innebär också att vi kan premiera dem som driver projekt av verifierat hög kvalitet och lära av dem."

Tommy Lenberg, VD, Byggherrarna

Är ditt projekt med på listan? Håll utkik under september!

> Läs mer om utmärkelsen
> Läs mer om PQi

Publicerad
Senast uppdaterad