Byggherrarna har besvarat följande två remisser.

  • Ett nytt regelverk för bygglov. Inskickat till Finansdepartementet.
  • En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden. Inskickat till Miljödepartementet.

Här kan du läsa remissvaren.

Publicerad
Senast uppdaterad