Byggherrarna har besvarat följande två remisser till Finansdepartementet.

  • Yttrande avseende remiss av Boverkets rapport Tillsynsavgifter och byggsanktionsavgifter

  • Yttrande avseende remiss av Boverkets rapport Ansvaret för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder

Här kan du läsa remissvaren.

Publicerad
Senast uppdaterad