Vi har uppdaterat den tidigare publicerade vägledning och AF-texter avseende arbetsmiljöhänsyn vid upphandling av konsulter för planering och projektering [v.2020-02-28].

Uppdateringen är framför allt en anpassning till den andra vägledningen för upphandling av BAS-U som vi gav ut i juni 2021.
Vi har också förtydligat bilagan som är en mall för dagordning vid överlämnandemöte för byggarbetsmiljösamordnare.

Här kan du läsa vägledningen.

Publicerad
Senast uppdaterad