Foto: Bengt Alm

”Vi har nu släppt vårt verktyg fritt till alla byggherrar som vill vara med och stoppa den organiserade kriminaliteten på våra byggarbetsplatser. Vi hoppas att fler tar ställning i denna mycket aktuella och viktiga fråga och ansluter sig till Rättvist byggande. Våra hyresgäster ska förstås kunna lita på att vi borgar för brottsfria byggen och sund konkurrens i branschen. Vi som grundande bolag står mycket stadigt i denna fråga, så även våra styrelser.”
– Anette Sand, styrelseordförande Rättvist byggande och VD för AB Stockholmshem

Vi agerar här och nu

Flera initiativ kring åtgärder mot arbetslivskriminalitet och fusk i byggbranschen har tagits från regering, finansiärer och branschorganisationer de senaste åren, vilket är mycket positivt, men få av dem handlar om att lösa problemen under rådande omständigheter. På Rättvist byggande har man, genom sitt operativa arbete, kommit till insikt om att det inte finns tid att vänta på bättre förutsättningar, utan behöver agera nu så långt det går med de verktyg som finns att tillgå idag. Det proaktiva och strukturella arbetet har också gjort att intresset för föreningen har spridit sig över landet då man, genom de medlemmar som redan implementerat arbetsmodellen, har sett att det ger resultat.

”Vi är en icke vinstdrivande förening, som stödjer och driver medlemmarnas intressen. Vi arbetar operativt för våra medlemmar och blir deras expertis som hanterar granskning av företag innan de tillåts bygga och följer även upp att det bara är godkända företag som finns på våra byggen. Jag hoppas att våra medlemmar ser oss som ett effektivt och kraftfullt verktyg för att åstadkomma sund konkurrens och hålla oseriösa företag borta från branschen."
- Morgan Jansson, Verkställande chef Rättvist byggande

Arbetsmodellen Rättvist byggande

Fler byggherrar har nu tagit ställning

Just nu pågår implementeringen av arbetsmodellen för fullt hos de åtta nya företag som gick med i föreningen i januari i år. Den 21 mars genomfördes föreningens första stämma, där också flera nya medlemmar valdes in i styrelsen.

”För Byggherrarna är Rättvist byggande ett vasst verktyg för våra mest ambitiösa medlemmar att motverka arbetslivskriminalitet på sina byggen. Vi har nu ett bra verktyg som passar våra medlemmar eftersom Rättvist byggande är en byggherremodell.”
– Tommy Lenberg, VD, Byggherrarna

Då ett flertal andra offentliga byggherrar och privata fastighetsägare redan har meddelat intresse för ett medlemskap, ser det ut att bli en fortsatt stark tillväxt under 2022. Alla långsiktiga byggherrar är välkomna att ansöka om medlemskap, både privata som offentliga. Föreningen består i dagsläget av följande medlemmar:

AB Familjebostäder Lejonfastigheter AB
AB Stockholmshem Micasa Fastigheter i Stockholm AB
AB Svenska Bostäder MKB Fastighets AB
Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB
Byggherrarna Sollentunahem AB
Fastighets AB Förvaltaren Telge Inköp AB
Huge bostäder AB Tornberget Fastighetsförvaltning AB

MER INFORMATION

Läs mer på www.rattvistbyggande.se eller kontakta info@rattvistbyggande.se för mer information.

Kontakt

Morgan Jansson, Verkställande chef i föreningen Rättvist byggande
E-post: morgan.jansson@rattvistbyggande.se
Telefon: 08-508 394 62

Vad är Rättvist byggande?

Rättvist byggande startades av Stockholmshem 2017, som ett proaktivt och strukturerat arbetssätt för att motverka kriminalitet och osund konkurrens på byggarbetsplatser. År 2020 var arbetsmodellen implementerad i de fem grundande bolagen: Familjebostäder, Micasa, SISAB, Stockholmshem och Svenska Bostäder. Intresset för arbetsmodellen växte snabbt bland byggherrar och fastighetsägare och i december 2021 startades den ideella föreningen Rättvist byggande, tillsammans med branschföreningen Byggherrarna. Arbetsmodellen Rättvist byggande omfattar krav vid upphandling, kontroll och granskning av hela kedjan av underentreprenörer, oannonserade arbetsplatskontroller med uppföljning, samt stöd i form av utbildning och påverkansarbete. - Byggherrar i samverkan för sund konkurrens och brottsfria byggen -


#rättvistbyggande #brottsfriabyggen #sundkonkurrens #samverkan

Publicerad
Senast uppdaterad